ธุรกิจน่าลงทุนในเมียนมา สร้างโอกาสการศึกษา

หลังจาก “เมียนมา” ประเทศเพื่อนบ้านของไทยปิดประเทศไปนานเกือบครึ่งศตวรรษ และเมื่อเปิดประเทศได้ไม่นานก็มีนักธุรกิจชาวต่างชาติแห่แหนไปลงทุนทำธุรกิจกอบโกยรายได้กันมหาศาล ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนักธุรกิจไทยหลายคนเช่นกัน แต่สำหรับใครที่ยังมองไม่เห็นลู่ทางเชื่อไหมว่า “การศึกษา” ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการลงทุนในเมียนมา ซึ่งล่าสุด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าไปเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นับเป็นการสร้างโอกาสและวางรากฐานให้แก่นักศึกษาเมียนมาในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างประเทศให้มั่นคงส่งผลให้ไทยได้รับผลประโยชน์ร่วมหลายประการ เหตุใด “การศึกษา” จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าจับตามองในเมียนมา

หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 50 ปี ประเทศเมียนมามีความเจริญมากกว่าไทย แต่หลังจากปิดประเทศไปทำให้เราแซงหน้าไป กระทั่งเมื่อ 4 ปีก่อนเมียนมาได้เปิดประเทศมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ถือเป็นประเทศที่ไทยจะมีผลประโยชน์ร่วมกันหลายเรื่อง นักธุรกิจไทยจึงต้องอัพเดทด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ การค้าระหว่างไทย-เมียนมา และการลงทุนของต่างชาติในเมียนมา

อย่างไรก็ตามการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผ่านมาการเข้าถึงการศึกษาของชาวเมียนมาค่อนข้างน้อย เพราะมีฐานะยากจน ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้มีมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด ส่วนระบบการศึกษานั้นกระทรวงศึกษาธิการเมียนมามีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างจากไทย เพราะจัดการเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับระดับมหาวิทยาลัยและไม่มีกฎหมายดูแล การศึกษาขั้นพื้นฐานของเมียนมามีกฎหมายกำหนดว่าประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาและต้องจบชั้นมาตรฐานคือเกรด 12 หรือมัธยมปลาย แต่เป็นการเรียนแค่ครึ่งวัน คือภาคเช้ากับภาคบ่าย ยกเว้นกลุ่มที่มีรายได้สูงจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมียนมาเป็นของรัฐก็จริง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานทหาร อย่างมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมีการแข่งขันสูงมาก คือเรียนมา 12 ปี ไปวัดกันแค่ 3 ชั่วโมงในการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งสาขาวิชาเหมือนไทยเมื่อ30 ปีก่อน ถ้า ใครเรียนหมอ ถือว่ามีสมองที่มีคุณภาพ ครอบครัวได้รับเกียรติและยกย่อง แต่พอเรียนจบแล้วเอาเข้าจริง ๆ อาชีพหมอก็ไม่ได้จุนเจือครอบครัวมากนัก ส่วนใหญ่ผันตัวเองไปเป็นนักธุรกิจ ส่งผลให้การศึกษาด้านธุรกิจมีความสำคัญ การที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้ามาเปิดสอนก็ถือเป็นความต้อง การของนักศึกษาเมียนมา

ความสำเร็จและล้มเหลวของกิจการขึ้นอยู่กับสภาพคล่องทางการเงิน

10สภาพคล่องมีความสำคัญต่อกิจการทุกกิจการ เพราะทำให้กิจการมั่นใจว่าจะสามารถจัดหาเงินสดเพียงพอจะรองรับความต้องการที่คาดหมายล่วงหน้าได้ และคาดหมายล่วงหน้าไม่ได้ ที่มาจากกการดำเนินงานตามนโยบายของกิจการและมาจากคู่สัญญาและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องโดยต้องไม่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือผลขาดทุน การเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของท่านเพื่อช่วยลดภาระและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบริหารเงินในแต่ละบัญชีของบริษัทด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารสภาพคล่องแบบอัตโนมัติเพื่อให้เงินคงเหลือในแต่ละบัญชีของท่านเกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายเบิกเงินเกินบัญชี และเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลเพื่อการบริหารสภาพคล่องของท่านด้วยรายงานและข้อมูลในรูปแบบต่างๆของยอดเงินในบัญชีที่ถูกต้องและรวดเร็ว

สภาพคล่องทางการเงินเกี่ยวข้องกับความสำเร็จและล้มเหลวของกิจการหรือโครงการลงทุนอย่างใกล้ชิด ขนาดที่คนจำนวนมากคาดคิดไม่ถึงกันที่เป็นเช่นนี้เพราะการล่มสลายหรือล้มครืนของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกือบทั้งหมด สาเหตุจริงๆ ล้วนเกิดจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นสำคัญ ส่วนเหตุผลอื่นๆเช่นเรื่องการขาดทุนหรือส่วนของเจ้าของติดลบล้วนเป็นเพียงปัญหาปลีกย่อยระดับรองๆลงมาเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากกิจการที่ปิดตัวลงจำนวนมากทั้งในบ้านเราและในต่างประเทศ ถ้าหากมีโอกาสตรวจดูงบการเงินของกิจการเหล่านั้นแล้วจะรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งว่างบการเงินกลับไม่มีสัญญาณหรือวี่แววบ่งบอกให้เห็นว่ากิจการจะต้องล่มสลายมาก่อนแต่อย่างใด ที่แปลกมากไปกว่านั้นก็คืองบการเงินของกิจการหลายแห่งยังแสดงว่ายังคงมีกำไรอยู่และหากดูจากงบดุลก็จะเห็นส่วนของเจ้าของที่ยังมีค่าเป็นบวกอยู่จำนวนมาก

การที่ธุรกิจของผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการผ่อนชำระหนี้สินอาจจะมีที่มาส่วนหนึ่งจากสัญญาการกู้เงินฉบับปัจจุบันที่ค่อนข้างจะรัดตัวมากเกินไปก็เป็นได้ การรีไฟแนนซ์จึงเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจ โดยผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาทางเลือกของข้อเสนอทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าสัญญาฉบับปัจจุบันที่มาจากสถาบันทางการเงินต่างๆซึ่งในที่นี้อาจรวมถึงสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายปัจจุบันด้วย แล้วจึงเลือกทำข้อตกลงกับข้อเสนอที่ดีที่สุดโดยขอให้ผู้ประกอบการเลือกพิจารณาในข้อเสนอที่จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงระหว่างของเก่าและของใหม่ว่ามันคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์หรือไม่ด้วย

ศึกษาหน้าที่ขององค์การธุรกิจที่สำคัญ

หน้าที่ขององค์การธุรกิจที่สำคัญ มีดังนี้

1. องค์การและการจัดการ (Organization and Management : O & M)
องค์การ (Organization) เป็นระบบการจัดการที่ออกแบบและดำเนินงานให้บรรลุวัตถุ-ประสงค์เฉพาะอย่าง หรือหมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำงานร่วมกัน และประสานงานกัน เพื่อให้ผลลัพธ์ของกลุ่มประสบความสำเร็จ
การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยใช้การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การชักนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) มนุษย์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operations) เป็น กิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการ โดยผ่านกระบวนการแปรสภาพ (Conversion Process) จากปัจจัยนำเข้า (Input) เพื่อให้ออกมาเป็นปัจจัยนำออก (Output) เพื่อให้มีความสม่ำเสมอในการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับการออกแบบทางวิศวกรรม โดยก่อให้เกิดผลเสียต่ำสุดและเกิดผลผลิตสูงสุดตลอดจนมีความรวดเร็วต่อการ ปรับเข้าหาความต้องการซื้อของลูกค้าได้

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management : HRM) เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ขององค์การและเป้าหมายเฉพาะบุคคล

4. การตลาด (Marketing) เป็นกระบวนการวางแผนและการบริหารแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้า บริการหรือความคิดเพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลและบรรลุเป้าหมายขององค์การ

5. การบัญชี (Accounting) เป็นขั้นตอนของระบบการรวบรวม การวิเคราะห์และการรายงานหรือสรุปข้อมูลทางการเงิน หรือเป็นการออกแบบระบบการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงิน โดยใช้
ข้อมูลที่บันทึกไว้และแปลความหมายของรายการนั้น

6. การเงิน (Finance) เป็นการใช้กลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด ความเจริญเติบโต และความคล่องตัวทางด้านการเงิน เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุดและความมั่งคั่งสูงสุด หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน และการใช้เงินทุนด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดมูลค่าของธุรกิจสูง

7. ระบบสารสนเทศ (Information System : IS) หรือ ระบบสารสนเทศของกิจการ (Management Information System : MIS) เป็นระบบของกระบวนการข้อมูลที่ออกแบบเพื่อรวบรวม เก็บรักษา แยกแยะ และนำกลับมาใช้เพื่อสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม

การศึกษาด้านการตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ


การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ถ้าหากปราศจากกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ก็จะไม่มีการขาย ถ้าหากปราศจากการขายก็จะปราศจากกำไรด้วย นักการตลาดทางด้านธุรกิจผู้เชี่ยวชาญจำเป็นที่จะต้องสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาด และในที่สุดก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านกำไร วิชาธุรกิจทางด้านการตลาดจะฝึกฝนนักศึกษาให้กำหนด และดำเนินการทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จ มันเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดแบบนอกกรอบที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด

แนวทางการศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนในวิชาหลักเพื่อที่จะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านการตลาดและได้พัฒนาทักษะที่จะเป็นโดยนักการตลาดมืออาชีพ ในปีถัดมา นักศึกษาจะได้เรียนทางด้านวิชาเลือกต่างๆ ซึ่งทำให้พวกเขารู้ทางด้านการตลาดที่กว้างขึ้น หลังจากนั้นจะจบลงด้วยการฝึกฝานในองค์กรทางด้านธุรกิจตามที่กำหนด และสารนิพนธ์ที่รวบรวมสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มา

โอกาสทางด้านอาชีพ นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านการตลาดสามารถทำงานในอาชีพต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ผู้ช่วยแบรนด์ธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการทางด้านการผลิต หรือผู้จัดการแบรนด์
ผู้ช่วยทางด้านการขายนธุรกิจทางด้านการตลาดและการกระจายสินค้า สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย หรือผู้จัดการทางด้านการตลาด
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาในสถานประกอบการทางด้านการค้าปลีก หรือห้างสรรพสินค้า สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสัมปทาน
ผู้จัดการเขต หรือผู้จัดการฝ่าย
ตัวแทนลูกค้าในธุรกิจการผลิตภาคอุตสาหกรรม สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการรายชื่อลูกค้า ผู้จัดการเขต หรือผู้จัดการฝ่าย

สุดท้ายนักศึกษาที่จบทางด้านการตลาดอาจจะนำไปถึงในตำแหน่งขั้นสูงขององค์กร และอาจจะได้รับตำแหน่งรองประธานทางด้านการตลาด ผู้บริหารอาวุโสทางด้านการตลาด หรือหัวหน้าผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธุรกิจต่างๆ

ในการศึกษาธุรกิจจะทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

ธุรกิจเป็นลักษณะหนึ่งของการดำเนินงานที่อาจจะอยู่ในรูปของการผลิตสินค้า การบริการ หรือการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินงานทางด้านธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องใช้ความพยายาม ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ฉะนั้น การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจจะทำให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญ หรือประโยชน์ หรือสาเหตุที่ต้องศึกษาเรื่องธุรกิจ การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจ การวัดผลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ จะเป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษาต่อไป

ในการศึกษาธุรกิจ (Study business) จะทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกบธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้

1. เป็นลูกค้าและผู้ลงทุนที่ฉลาด (Better – informed consumer and investor ) ในโลกของธุรกิจ ปัจจุบันลูกค้าไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัย รถยนต์ เป็นต้น จากผู้ขายโดยไม่ผ่านขั้นตอนการซื้อขายทางธุรกิจ (Business transaction) สิ่งเหล่านี้ย่อมอธิบายถึงลักษณะที่แท้จริงของระบบธุรกิจแบบทุนนิยม (สิ่งหนึ่งคือสนองความต้องการของชุมชน) การศึกษาถึงระบบธุรกิจจะทำให้ผู้ที่เป็นลูกค้าและผู้ลงทุนได้รับข้อมูลมากขึ้น เป็นผลให้เขาเหล่านั้นมีความฉลาดรอบรู้ที่จะตัดสินใจซื้อหรือจ่ายเงินเพื่อลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม

2. เป็นลูกจ้าที่ดีขึ้น (Better employee) ทั้งลูกค้าและผู้ลงทุนต่างก็ทำงาน จึงต้องยอมรับว่าในปัจจุบันทุกคนจะมองหางานหรืออาชีพที่ถูกใจและมีรายได้สูงขึ้น ข้อมูลที่ได้จากการ ศึกษาธุรกิจจะช่วยให้เลือกอาชีพอุดมคติได้ ดังนั้น จึงพบว่าคนส่วนใหญ่จะทำงานกับธุรกิจแต่ก็มีบ้างที่รับราชการและทำงานในองค์การที่ไม่มุ่งกำไร หลังจากเลือกอาชีพได้แล้วก็หันมาศึกษาหาความชำนาญ เพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพส่วนนายจ้างก็มองหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ และบุคคลสัมพันธ์เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ตลอดจนสามารถอยู่กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีความสุขสงบ ความสามารถเหล่านี้เมื่อรวมกับความรู้ในเรื่องการทำงานของระบบธุรกิจจะทำให้ผู้นั้นได้เปรียบผู้สมัครงานรายอื่น

3. เริ่มต้นทำธุรกิจของตนเอง (Start your own business) บางคนชอบทำธุรกิจส่วนตัว มากกว่าการเป็นลูกจ้างอยู่ในวงธุรกิจของผู้อื่น ซึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจต้องมีความสามารถหลายด้านเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ดี สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือความตั้งใจในการทำงานหนักตลอดเวลา แต่ผลสุดท้ายกลับปรากฏว่า ธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่ถึง 70 % ต้องประสบความล้มเหลวใน 5 ปีแรก ของการดำเนินธุรกิจ

←Older