ขยายเวลาลดภาษีจาก 10% เหลือ 7% ออกไปอีก 1ปี

249637[2]_1เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในด้านอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศยังอยู่ในภาวะที่ไม่ฟื้นตัว การบริโภค การลงทุน การส่งออก และการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัว ระดับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะทำให้รัฐมีรายได้เพื่อนำไปใช้ในการลงทุน ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น แต่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการบริโภคในประเทศที่อยู่ในภาวะหดตัว โดยระดับราคาสินค้าและบริการต่างๆจะมีการปรับราคาสูงขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควรมีมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีกระยะหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะการจ้างงานอันมีผลกระทบต่อเนื่องถึงกำลังซื้อของประชาชนโดยทั่วไปที่ลดต่ำลง การยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราเดิมจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถมีกำลังซื้อในการจับจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น และเป็นการลดภาระค่าครองชีพในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในระยะฟื้นตัวหลังประเทศประสบอุทกภัย อันจะทำให้การบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สำหรับการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และการกำหนดความแน่ชัดในอัตราภาษีจะมีส่วนช่วยในการวางแผนการบริหารธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

ก่อนจะมีการขึ้นภาษีอย่างเป็นทางการ อาจจะเห็นผู้ประกอบการ-ประชาชนแห่กักตุนสินค้า รวมถึงเร่งการนำเข้าสินค้าเนื่องจากอยู่ในช่วงราคาสินค้ายังไม่ปรับตัวสูงขึ้น แต่เชื่อว่าปัญหานี้จะเป็นเพียงระยะสั้น เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นที่มีการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 3% เป็น 5% ปัจจุบันอยู่ที่ 8% และจะมีการปรับเป็น 10% ซึ่งใกล้เคียงกับไทย แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ หากยังไม่ฟื้นจริงก็จะกระทบได้ อย่างไรก็ดียังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะจะต้องประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมอีกครั้ง และก่อน 3 เดือนที่รัฐบาลจะประกาศใช้

ธุรกิจน่าลงทุนในเมียนมา สร้างโอกาสการศึกษา

หลังจาก “เมียนมา” ประเทศเพื่อนบ้านของไทยปิดประเทศไปนานเกือบครึ่งศตวรรษ และเมื่อเปิดประเทศได้ไม่นานก็มีนักธุรกิจชาวต่างชาติแห่แหนไปลงทุนทำธุรกิจกอบโกยรายได้กันมหาศาล ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนักธุรกิจไทยหลายคนเช่นกัน แต่สำหรับใครที่ยังมองไม่เห็นลู่ทางเชื่อไหมว่า “การศึกษา” ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการลงทุนในเมียนมา ซึ่งล่าสุด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าไปเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นับเป็นการสร้างโอกาสและวางรากฐานให้แก่นักศึกษาเมียนมาในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างประเทศให้มั่นคงส่งผลให้ไทยได้รับผลประโยชน์ร่วมหลายประการ เหตุใด “การศึกษา” จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าจับตามองในเมียนมา

หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 50 ปี ประเทศเมียนมามีความเจริญมากกว่าไทย แต่หลังจากปิดประเทศไปทำให้เราแซงหน้าไป กระทั่งเมื่อ 4 ปีก่อนเมียนมาได้เปิดประเทศมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ถือเป็นประเทศที่ไทยจะมีผลประโยชน์ร่วมกันหลายเรื่อง นักธุรกิจไทยจึงต้องอัพเดทด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ การค้าระหว่างไทย-เมียนมา และการลงทุนของต่างชาติในเมียนมา

อย่างไรก็ตามการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผ่านมาการเข้าถึงการศึกษาของชาวเมียนมาค่อนข้างน้อย เพราะมีฐานะยากจน ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้มีมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด ส่วนระบบการศึกษานั้นกระทรวงศึกษาธิการเมียนมามีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างจากไทย เพราะจัดการเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับระดับมหาวิทยาลัยและไม่มีกฎหมายดูแล การศึกษาขั้นพื้นฐานของเมียนมามีกฎหมายกำหนดว่าประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาและต้องจบชั้นมาตรฐานคือเกรด 12 หรือมัธยมปลาย แต่เป็นการเรียนแค่ครึ่งวัน คือภาคเช้ากับภาคบ่าย ยกเว้นกลุ่มที่มีรายได้สูงจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมียนมาเป็นของรัฐก็จริง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานทหาร อย่างมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมีการแข่งขันสูงมาก คือเรียนมา 12 ปี ไปวัดกันแค่ 3 ชั่วโมงในการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งสาขาวิชาเหมือนไทยเมื่อ30 ปีก่อน ถ้า ใครเรียนหมอ ถือว่ามีสมองที่มีคุณภาพ ครอบครัวได้รับเกียรติและยกย่อง แต่พอเรียนจบแล้วเอาเข้าจริง ๆ อาชีพหมอก็ไม่ได้จุนเจือครอบครัวมากนัก ส่วนใหญ่ผันตัวเองไปเป็นนักธุรกิจ ส่งผลให้การศึกษาด้านธุรกิจมีความสำคัญ การที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้ามาเปิดสอนก็ถือเป็นความต้อง การของนักศึกษาเมียนมา

ความสำเร็จและล้มเหลวของกิจการขึ้นอยู่กับสภาพคล่องทางการเงิน

10สภาพคล่องมีความสำคัญต่อกิจการทุกกิจการ เพราะทำให้กิจการมั่นใจว่าจะสามารถจัดหาเงินสดเพียงพอจะรองรับความต้องการที่คาดหมายล่วงหน้าได้ และคาดหมายล่วงหน้าไม่ได้ ที่มาจากกการดำเนินงานตามนโยบายของกิจการและมาจากคู่สัญญาและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องโดยต้องไม่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือผลขาดทุน การเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของท่านเพื่อช่วยลดภาระและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบริหารเงินในแต่ละบัญชีของบริษัทด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารสภาพคล่องแบบอัตโนมัติเพื่อให้เงินคงเหลือในแต่ละบัญชีของท่านเกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายเบิกเงินเกินบัญชี และเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลเพื่อการบริหารสภาพคล่องของท่านด้วยรายงานและข้อมูลในรูปแบบต่างๆของยอดเงินในบัญชีที่ถูกต้องและรวดเร็ว

สภาพคล่องทางการเงินเกี่ยวข้องกับความสำเร็จและล้มเหลวของกิจการหรือโครงการลงทุนอย่างใกล้ชิด ขนาดที่คนจำนวนมากคาดคิดไม่ถึงกันที่เป็นเช่นนี้เพราะการล่มสลายหรือล้มครืนของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกือบทั้งหมด สาเหตุจริงๆ ล้วนเกิดจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นสำคัญ ส่วนเหตุผลอื่นๆเช่นเรื่องการขาดทุนหรือส่วนของเจ้าของติดลบล้วนเป็นเพียงปัญหาปลีกย่อยระดับรองๆลงมาเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากกิจการที่ปิดตัวลงจำนวนมากทั้งในบ้านเราและในต่างประเทศ ถ้าหากมีโอกาสตรวจดูงบการเงินของกิจการเหล่านั้นแล้วจะรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งว่างบการเงินกลับไม่มีสัญญาณหรือวี่แววบ่งบอกให้เห็นว่ากิจการจะต้องล่มสลายมาก่อนแต่อย่างใด ที่แปลกมากไปกว่านั้นก็คืองบการเงินของกิจการหลายแห่งยังแสดงว่ายังคงมีกำไรอยู่และหากดูจากงบดุลก็จะเห็นส่วนของเจ้าของที่ยังมีค่าเป็นบวกอยู่จำนวนมาก

การที่ธุรกิจของผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการผ่อนชำระหนี้สินอาจจะมีที่มาส่วนหนึ่งจากสัญญาการกู้เงินฉบับปัจจุบันที่ค่อนข้างจะรัดตัวมากเกินไปก็เป็นได้ การรีไฟแนนซ์จึงเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจ โดยผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาทางเลือกของข้อเสนอทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าสัญญาฉบับปัจจุบันที่มาจากสถาบันทางการเงินต่างๆซึ่งในที่นี้อาจรวมถึงสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายปัจจุบันด้วย แล้วจึงเลือกทำข้อตกลงกับข้อเสนอที่ดีที่สุดโดยขอให้ผู้ประกอบการเลือกพิจารณาในข้อเสนอที่จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงระหว่างของเก่าและของใหม่ว่ามันคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์หรือไม่ด้วย

ศึกษาหน้าที่ขององค์การธุรกิจที่สำคัญ

หน้าที่ขององค์การธุรกิจที่สำคัญ มีดังนี้

1. องค์การและการจัดการ (Organization and Management : O & M)
องค์การ (Organization) เป็นระบบการจัดการที่ออกแบบและดำเนินงานให้บรรลุวัตถุ-ประสงค์เฉพาะอย่าง หรือหมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำงานร่วมกัน และประสานงานกัน เพื่อให้ผลลัพธ์ของกลุ่มประสบความสำเร็จ
การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยใช้การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การชักนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) มนุษย์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operations) เป็น กิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการ โดยผ่านกระบวนการแปรสภาพ (Conversion Process) จากปัจจัยนำเข้า (Input) เพื่อให้ออกมาเป็นปัจจัยนำออก (Output) เพื่อให้มีความสม่ำเสมอในการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับการออกแบบทางวิศวกรรม โดยก่อให้เกิดผลเสียต่ำสุดและเกิดผลผลิตสูงสุดตลอดจนมีความรวดเร็วต่อการ ปรับเข้าหาความต้องการซื้อของลูกค้าได้

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management : HRM) เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ขององค์การและเป้าหมายเฉพาะบุคคล

4. การตลาด (Marketing) เป็นกระบวนการวางแผนและการบริหารแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้า บริการหรือความคิดเพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลและบรรลุเป้าหมายขององค์การ

5. การบัญชี (Accounting) เป็นขั้นตอนของระบบการรวบรวม การวิเคราะห์และการรายงานหรือสรุปข้อมูลทางการเงิน หรือเป็นการออกแบบระบบการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงิน โดยใช้
ข้อมูลที่บันทึกไว้และแปลความหมายของรายการนั้น

6. การเงิน (Finance) เป็นการใช้กลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด ความเจริญเติบโต และความคล่องตัวทางด้านการเงิน เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุดและความมั่งคั่งสูงสุด หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน และการใช้เงินทุนด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดมูลค่าของธุรกิจสูง

7. ระบบสารสนเทศ (Information System : IS) หรือ ระบบสารสนเทศของกิจการ (Management Information System : MIS) เป็นระบบของกระบวนการข้อมูลที่ออกแบบเพื่อรวบรวม เก็บรักษา แยกแยะ และนำกลับมาใช้เพื่อสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม

การศึกษาด้านการตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ


การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ถ้าหากปราศจากกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ก็จะไม่มีการขาย ถ้าหากปราศจากการขายก็จะปราศจากกำไรด้วย นักการตลาดทางด้านธุรกิจผู้เชี่ยวชาญจำเป็นที่จะต้องสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาด และในที่สุดก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านกำไร วิชาธุรกิจทางด้านการตลาดจะฝึกฝนนักศึกษาให้กำหนด และดำเนินการทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จ มันเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดแบบนอกกรอบที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด

แนวทางการศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนในวิชาหลักเพื่อที่จะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านการตลาดและได้พัฒนาทักษะที่จะเป็นโดยนักการตลาดมืออาชีพ ในปีถัดมา นักศึกษาจะได้เรียนทางด้านวิชาเลือกต่างๆ ซึ่งทำให้พวกเขารู้ทางด้านการตลาดที่กว้างขึ้น หลังจากนั้นจะจบลงด้วยการฝึกฝานในองค์กรทางด้านธุรกิจตามที่กำหนด และสารนิพนธ์ที่รวบรวมสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มา

โอกาสทางด้านอาชีพ นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านการตลาดสามารถทำงานในอาชีพต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ผู้ช่วยแบรนด์ธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการทางด้านการผลิต หรือผู้จัดการแบรนด์
ผู้ช่วยทางด้านการขายนธุรกิจทางด้านการตลาดและการกระจายสินค้า สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย หรือผู้จัดการทางด้านการตลาด
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาในสถานประกอบการทางด้านการค้าปลีก หรือห้างสรรพสินค้า สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสัมปทาน
ผู้จัดการเขต หรือผู้จัดการฝ่าย
ตัวแทนลูกค้าในธุรกิจการผลิตภาคอุตสาหกรรม สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการรายชื่อลูกค้า ผู้จัดการเขต หรือผู้จัดการฝ่าย

สุดท้ายนักศึกษาที่จบทางด้านการตลาดอาจจะนำไปถึงในตำแหน่งขั้นสูงขององค์กร และอาจจะได้รับตำแหน่งรองประธานทางด้านการตลาด ผู้บริหารอาวุโสทางด้านการตลาด หรือหัวหน้าผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธุรกิจต่างๆ

←Older